• (+30) 27410 - 88000
Επιστροφές
Δικαίωμα Yπαναχώρησης
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι δυνατή εφόσον :

Αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@jeweler.gr με ένδειξη επιστροφή και αναφορά του κωδικού παραγγελίας καθώς και συμπληρωμένη την αίτηση υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο 27410 88000 εντός της ως άνω προθεσμίας.

Δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο τα καρτελάκια του καταστήματος jeweler.gr και οι ετικέτες του προϊόντος.

Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, όπως η εγγύηση, οι οδηγίες χρήσεις, και η απόδειξη αγοράς.

Το προϊόν αποσταλεί στη συσκευασία στην οποία παρελήφθη, με την ταχυδρομική εταιρεία που θα υποδείξει το κατάστημα στους πελάτες.


Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:
Το προϊόν είναι Ειδική Κατασκευή.

Έχει προηγηθεί εξατομικευμένη παραγγελία.

Το προϊόν έχει τροποποιηθεί.

Στα σκουλαρίκια, για λόγους υγιεινής.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που του κατέβαλε ο καταναλωτής, πλην των εξόδων επιστροφής συνολικής αξίας 6 ευρώ, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα παραλαβής από τον προμηθευτή, του προϊόντος και εφόσον αυτό πληροί τους όρους. To ποσό θα επιστραφεί κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία.

Ειδικώς σε περίπτωση αγοράς προϊόντων με αντικαταβολή η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Συνεπώς θα πρέπει να γνωστοποιήσετε εγγράφως (e-mail) και εγκαίρως τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε το λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου, όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας πρέπει ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού να είναι το ίδιο πρόσωπο με το οποίο αναγράφεται στο δελτίο παραγγελίας.

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, τα προϊόντα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση.


Δικαίωμα επιστροφής/αντικατάστασης
Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή δ) υπαναχώρηση από την πώληση.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον:
  • Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.
  • Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 27410 88000 ή στο email: sales@jeweler.gr, και συμπληρώσει την online φόρμα επιστροφής προϊόντων η οποία είναι εδώ, προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.
  • Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.
  • Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσεις) και στην αρχική του συσκευασία.


Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρεία που θα υποδείξει το κατάστημα στους πελάτες και με επιβάρυνση του καταστήματος.

Τα δικαιώματα ακύρωσης, υπαναχώρησης ή αντικατάστασης δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελαττωματικών αγαθών, καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους και υπεύθυνες για την αντικατάσταση τους είναι οι επίσημες αντιπροσωπείες των μαρκών.

Το jeweler.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το jeweler.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.


Αλλαγές μη ελαττωματικών προϊόντων
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει την αλλαγή του με άλλο προϊόν /προϊόντα μέχρι του ύψους του ποσού που έχει καταβληθεί ή με την καταβολή πρόσθετου κόστους, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος.

Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 27410 88000 ή στο email: sales@jeweler.gr, και συμπληρώσει την online φόρμα επιστροφής προϊόντων η οποία είναι εδώ, προκειμένου να ορίσει το νέο προϊόν/προϊόντα.

Αλλαγές δεν πραγματοποιούνται σε προϊόντα ειδικής κατασκευής, που έχουν τροποποιηθεί, εξατομικευμένης παραγγελίας καθώς και στα σκουλαρίκια για λόγους υγιεινής.

Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσης) και στην αρχική του συσκευασία.