• (+30) 27410 - 88000
Πολιτική Απορρήτου
Δικαίωμα Yπαναχώρησης
Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για την εταιρία μας. Θέλουμε η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς να διέπεται από σαφήνεια και διαφάνεια.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε και τις προστατεύουμε, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή σχόλια.

Τελευταία ενημέρωση: 01 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο Κοτσώνης Σπυρίδων πρέπει να θεωρείται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, που φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες που καταγράφονται σχετικά με εσάς ως πελάτη, επισκέπτες στον παρόντα ιστότοπο, κλπ.

Τα στοιχεία της επιχείρησης αλλά και επικοινωνίας με το jeweler.gr είναι τα ακόλουθα:
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 115437437000
Επωνυμία: Κοτσώνης Σπυρίδων
Διακριτικός Τίτλος: Κοτσώνης Σπυρίδων - Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας
ΑΦΜ: 111957168
Ημ/νία Σύστασης: 24-06-2003
Διεύθυνση: Κολιάτσου 55 (3ος όροφος), 20100 Κόρινθος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 27410 88000
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κοτσώνης Σπυρίδων
Email Επικοινωνίας: info@jeweler.gr

Επεξεργασία Δεδομένων Επισκεπτών / Πελατών
Όταν συναλλάσσεστε με την εταιρία Κοτσώνης Σπυρίδων - Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας και το κατάστημα της μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων του ιστότοπούσας, εφαρμογών, φυσικών καταστημάτων και εξυπηρέτησης/υποστήριξης πελατών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένες προσωπικές σας πληροφορίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου
Δεδομένα κίνησης σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς
Πληροφορίες σχετικά με ενδιαφέροντα και συνήθειες
Ιστορικό αγορών
Δεδομένα συναλλαγών
Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
Φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας (κατόπιν αιτήσεως μόνο)
Διεύθυνση IP

ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν λαμβάνετε μια προσφορά, κάνετε μία παραγγελία ή ολοκληρώνετε μία αγορά
Όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter) και άλλα υλικά και δραστηριότητες εμπορικής προώθησης
Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (σε σχέση με εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παράπονα πελατών κλπ.)
Όταν παρέχετε αποδοχή για κοινοποίηση των φωτογραφιών σας

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επεξεργασία της αγοράς σας και παροχή της υπηρεσίας μας
Διαχείριση υποθέσεων πελατών
Αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή άλλου υλικού και δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης
Απάντηση σε ερωτήματα σας
Στατιστικά στοιχεία και ανάλυση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με ανάπτυξη προϊόντων, βελτιστοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και υποβολή εκθέσεων

ΕΝΝΟΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η έννομη βάση για την επεξεργασία από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών που σχετίζονται με την αγορά σας, την παροχή εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, και τη διαχείριση υποθέσεων πελατών είναι η εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την Κοτσώνης Σπυρίδων - Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο β).

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας βάσει της συγκατάθεσης σας κατά την εγγραφή σας για τη λήψη ενός ενημερωτικού δελτίου και άλλων υλικών και δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο α).

Τέλος, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης επί τη βάσει του έννομου συμφέροντος μας που σχετίζεται με ανάπτυξη προϊόντων, βελτιστοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και υποβολή εκθέσεων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο στ).

Με Ποιους Μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες
Οι πληροφορίες σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων βάσει της σύμβασής επεξεργασίας δεδομένων η οποία περιλαμβάνει:

Συνεργάτες φιλοξενίας
Μεταφορικές εταιρείες
Παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
Επιχειρηματικούς εταίρους σε σχέση με τη διαχείριση υποθέσεων πελατών και την εμπορική προώθηση

Υπό ορισμένες συνθήκες και σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη των πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες μπορούν να μεταβιβαστούν στην αστυνομία σε περίπτωση υπόνοιας απάτης.

Ανάκληση Συγκατάθεσης
Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τυχόν συγκατάθεση που ενδέχεται να έχετε χορηγήσει σε σχέση με ενημερωτικά δελτία.

Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός εάν μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους επί διαφορετικής βάσης.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε σχέση με ενημερωτικά δελτία ή άλλο υλικό και δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) στο footer των ενημερωτικών αυτών δελτίων).

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε θέμα σας απασχολεί με κάποιον από τους διαθέσιμους τρόπους που θα βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας.


Διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών
Διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό που παρείχε τη συλλογιστική μας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας.

Η Κοτσώνης Σπυρίδων - Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας αποθηκεύει με ασφαλή τρόπο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την αγορά σας, την παροχή εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και τη διαχείριση υποθέσεων πελατών κατά την περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Η αποθήκευση λαμβάνει χώρα για δέκα έτη από το τέλος του οικονομικού έτους με το οποίο σχετίζονται αυτές οι πληροφορίες, μετά την πάροδο των οποίων οι πληροφορίες διαγράφονται.

Η αποθήκευση των δεδομένων σας πραγματοποιείται ώστε να διασφαλιστεί ο σωστός χειρισμός επαναλαμβανόμενων πελατειακών σχέσεων, δυνητικών παραπόνων και δεσμεύσεων που απορρέουν από την εγγύηση, και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Η Κοτσώνης Σπυρίδων - Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με ενημερωτικά δελτία, άλλες δραστηριότητες εμπορικής προώθησης μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας.


Τα Δικαιώματα Σας
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, διαθέτετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς:
Δικαίωμα πρόσβασης
Δικαίωμα φορητότητας
Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα διαγραφής
Το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος
Το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε σε άμεση εμπορική προώθηση
Δικαίωμα περιορισμού

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι προσωπικές πληροφορίες σας.

Για ερωτήσεις και ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να είστε συγκεκριμένοι στις επιθυμίες σας.

Από τη μεριά μας να είστε σίγουροι ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και να διασφαλίσουμε τη σωστή αντιμετώπιση των δικαιωμάτων σας.

Όταν αιτείστε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, διόρθωση ή διαγραφή πληροφοριών ή εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε των πολιτικών μας, θα διερευνήσουμε κατά πόσον είναι εφικτή η εκπλήρωση του αιτήματός σας.

Αποσκοπούμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα σας απαντήσουμε ενός μηνός.


Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου
Η παρούσα πολιτική απορρήτου υποβάλλεται σε περιστασιακή αναθεώρηση, και σε περίπτωση που προβούμε σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα αναρτήσουμε μια ειδοποίηση σε αυτή τη σελίδα.

Η ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης της πολιτικής μας αναγράφεται στην κορυφή της παρούσας σελίδας.