Ρολόι


ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

Κάντε λήψη και αποθήκευση του οδηγού (pdf) στον υπολογιστή. Ανοίξτε το αρχείο από τη θέση αυτή.
Αναλογία Μεγέθους Καρπού και Ωρολογίου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αντιληφθείτε, κατά προσέγγιση, την αναλογία μεγέθους Καρπού και Ωρολογίου..

Μέτρηση Καρπού
Μετρήστε την περίμετρο του καρπού σας χρησιμοποιώντας μετροταινία, ή σχοινάκι και χάρακα.

Αντιστοιχίστε το μέγεθος που βρήκατε με ένα από τα παρακάτω εύρη τιμών και επιλέξτε το.

1: 16,5cm - 18,5cm

2: 18,6cm - 19,5cm

3: 19,6cm - 20,5cm

4: 20,6cm - 22cm
Μέτρηση καρπού για επιλογή μεγέθους ρολογιού


Καρπός – Ρολόι
Περάστε τον δείκτη του ποντικιού από τα εύρη διαμέτρων του ρολογιού, για να το δείτε σε σχέση με τον καρπό.